Polityka prywatności

Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszego Strony WWW jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, abyście czuli się  bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszych stron internetowych. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas waszych danych osobowych, przysługujące wam prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.

Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

Administratorem danych jest:

Firma J.WoodArt z siedzibą w Mariefred, o dokładnym adresie Hadlandet Ängsborg 4 Igh 1202, Mariefred 64792.

 

Cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy tylko i wyłącznie w celach kontaktowych, podpisywania umów odnośnie świadczonych usług oraz świadczenia jak najlepszej jakości usług.

Twoje dane przekazywane są nam dobrowolnie przez Ciebie za pomocą formularza kontaktowego na stronie Kontakt, a udzielasz nam zgody zaznaczając opcję przy wypełnianiu formularza, która informuje Cię wcześniej o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przez naszą firmę.

 

Rodzaj danych

J.WoodArt przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest nie zbędne do:

1. kontaktu z firmą za pomocą formularza kontaktowego

– imię i nazwisko

– adres e-mail

2. dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie

– telefon

– adres zamieszkania

– PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury)

– NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)

 

Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Twoje dane osobowe przetwarzamy za twoją zgodą, wyrażoną w chwili wypełniania formularza kontaktowego w celu skontaktowania się z naszą firmą.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia wysłanie wiadomości za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na naszej stronie w celach kontaktowych.

W związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:

1. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania.

2. W każdej chwili możesz żądać abyśmy usunęli twoje dane – bez podawania przyczyny.

3. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez ciebie celu.

4. Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z twoją decyzją.

5. W każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali twoje dane osobowe. Możesz to zrobić za pomocą formularza kontaktowego, w formie telefonicznej lub pocztą tradycyjną. Wszystkie dane kontaktowe są podane na naszej stronie w zakładce Kontakt.

6. W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas twoich danych osobowych.

Mamy obowiązek poinformować cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

 

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

Wiadomość e-mail: j.woodart1@gmail.com

Telefonicznie:  (+73) 833 03 37

Poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej.

Listownie na adres: Hadlandet Ängsborg 4 Igh 1202,
Mariefred 64792.

 

Cookies

Serwis używa plików „cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych usług do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Strony Internetowej.