Prata

Vi börjar alltid först med att diskutera. Tack vare det förstår vi bättre dina behov och anpassar oss till dina krav. På det steget talar vi över några punkter som är viktiga för vårt framtida samarbete:

  • Behov, projekt, problem.
  • Tid.
  • Pris.
  • Avtalsteckning och början på vårt samarbete.

Projektera

Nu när vi vet dina önskemål och vad vi ska utföra, börjar vi agera. Vi tänker efter nödvändiga detaljer som vilka material behöver vi, samt planerar arbetet etappvist så att uppdraget går smidigt och blir klar i tid.

  • Planering: material, verktyg, osv.
  • Projektplan uppdelad i etapper.
  • Vi utför uppdraget och kontrollerar resultaten med kunden.

Har du en idé?

Låt oss realisera den